REKREAČNÉ POUKAZY

03.08.2020

V prípade ak chcete uplatniť Rekreačný poukaz, dajte nám vedieť dopredu a môžete mať pobyt na Ubytovaní Lesnica za skvelú cenu. 


Máte nárok na príspevok na dovolenku na Slovensku až do výšky 275 eur?

Podmienky poskytnutia príspevku na rekreáciu - REKREAČNÉHO POUKAZU:

  • Zamestnávateľ s počtom zamestnancov nad 49 za predošlý kalendárny rok je podľa Zákonníka práce povinný poskytnúť zamestnancom na ich žiadosť príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov zo sumy 500€, najviac však 275€ za rok,
  • máte odpracovaných u daného zamestnávateľa nepretržite minimálne 24 mesiacov,
  • ste zamestnaný na pracovnú zmluvu,
  • pracovný pomer trvá nepretržite minimálne 24 mesiacov.

V opačnom prípade na poskytnutie príspevku na rekreáciu nemáte nárok. U zamestnancov s dohodnutým pracovným pomerom na kratší úväzok sa najvyššia suma príspevku na rok znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Uplatnením rekreačného poukazu podporíte našu školskú ubytovňu, výber miestnej dane z ubytovania, a tým rozvoj obce a cestovného ruchu v Pieninách.